A gyászoló család hálás szívvel mond köszönetet mind azoknak, akik Horváth Gyuláné született: Farkas Margit temetésén részt vettek, fájdalmukban osztoztak. |A gyászoló család hálás szívvel mond köszönetet mind azoknak, akik Csór Miklósné született: Csank Magdolna temetésén részt vettek, fájdalmukban osztoztak. |dr Kertész Gábor fogorvos értesíti a lakosságot, hogy június 19. szerdai rendelés június 21-én pénteken 8-tól 9.30-ig lesz megtartva. |AZ EGÉSZ EGÉSZSÉGHÁZ TERÜLETÉN KÖTELEZŐ A MASZK HASZNÁLATA! A FELNŐTT HÁZIORVOSI, FOGORVOSI ÉS A GYERMEKORVOSI RENDELŐBEN IS!

Pályázati kiírás civil szervezetek számára

PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK

2020. évi támogatására

Verpelét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített keret terhére

Támogatási cél: 

Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható 

a.) működési kiadásaik finanszírozásához, 

b.) a szervezet által szervezett rendezvények, programok megvalósításához,

c.) a szervezet által benyújtott pályázatok önrészének biztosításához, 

 

Pályázatot nyújthat be: 

  • Verpelét Város közigazgatási területén működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet, civil társaság,
  • olyan öntevékeny magánszemély, közösség és csoport, amely a pályázat kiírását megelőzően legalább egy éve – dokumentálhatóan - folyamatosan működött,
  • tevékenységüket kizárólag, vagy elsősorban Verpelét, polgárainak érdekeiben végzik,
  • a szervezet, magánszemély, csoport közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, működése pártoktól független, 
  • a támogatással a településhez kapcsolódó, vagy a települést érintő közérdekű feladatot kíván ellátni. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot Verpelét Város Önkormányzatának a közpénzek felhasználásáról és a közpénzből nyújtott támogatás rendjéről szóló szabályozás szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani Verpelét Város Polgármesteréhez címezve az átvételt igazoltatva személyesen, vagy ajánlott postai küldeményként. 

A pályázati adatlap beszerezhető az önkormányzati hivatalban, valamint letölthető a www.verpelet.hu internetes honlapról.

 

 

A pályázat benyújtási határideje:

2019. december 31.

 

A pályázat elbírálása: 

A benyújtott pályázatokat a Pénzügyi Bizottság véleményezi, a támogatás odaítéléséről a képviselő-testület dönt az önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg. 

A pályázat eredményéről – a döntést követő 15 napon belül – a pályázók írásban értesítést kapnak. Amennyiben a pályázó támogatásban részesül, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a támogatási szerződés megkötésének tervezett időpontjáról.

 

A pályázati támogatás igénybevétele: 

A támogatásban részesített szervezettel az Önkormányzat támogatási szerződést köt.

 

A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje: 

A támogatás kifizetésére, elszámolására a támogatási szerződésben meghatározottak az irányadók. A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról számadást köteles adni a támogatási szerződésben megjelölt határidőig és módon.

 

 

Verpelét, 2019. december

 

 

Farkas Sándor s.k.

polgármester 

 

Kiszály Mária s.k.

jegyző

 

Adatlap letöltés PDF

Adatlap letöltés DOCX

 

Polgármesteri köszöntő

polg

Tisztelt Látogató! Kedves Érdeklődő!

“Szeretettel köszöntöm Verpelét város honlapján, a bor és nóta falujában!”

Köszönöm, hogy érdeklődik városunk iránt, köszönöm, hogy megtisztel figyelmével. Jó szívvel ajánlom Internetes oldalainkat, amelyeken igyekeztünk bemutatni minden olyan információt, lehetőséget, látnivalót, amelyet fontosnak véltünk tudatni a világgal, benne Önnel is.

Bővebben

Kapcsolat

Polgármesteri Hivatal

3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 73.

 

Ügyfélfogadás

Hétfő Nincs ügyfélfogadás
Kedd 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Szerda Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Péntek 7.30-13.30

 

Telefonszámok

Titkárság +36 36 559 300
Polgármester +36 36 559 302
Jegyző +36 36 559 301
Gyermekjóléti
szolgálat
+36 36 559 304
Alapellátási Központ
(idősek otthona)
+36 36 359 129

 

Közérdekű telefonszámok

Mentők 104
Tűzoltók 105
Rendőrség 107

 

Polgári Védelem – Körzeti megbízottak

Linkecs Patrik (70) 974 4020
Szabó Péter (70) 632 2973

 

AGRIA Ügyelet

tel: 06-36-314-104

Keresés

©2024 Verpelét Város

Keresés