Tájékoztató a nyári szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéről

A Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal – a szünidei gyermekétkeztetés keretében – ingyenes déli meleg főétkezést biztosít a szülő/törvényes képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

Iskolás gyermekek esetében: a nyári szünidő időtartamára eső 52 munkanapjára, azaz 2022. június 16. napjától 2022. augusztus 26. napjáig, valamint a 3 év alatti gyermekeknek 2022. június 16. napjától kérhető az ellátás.

Óvodáskorú gyermek esetében: a szünidei gyermekétkeztetés az óvoda zárvatartásának időtartama alatti munkanapokon vehető igénybe, azaz 2022. augusztus 01. napjától 2022. augusztus 19. napjáig.

A jogosultak részére a Hivatal személyre szóló tértivevényes levélben értesíti az ingyenes étkezésre jogosult gyermekek törvényes képviselőjét.

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőt/Törvényes Képviselőt, hogy amennyiben a szünidei gyermekétkeztetést a nyári szünet ideje alatt igénybe kívánja venni gyermeke(i) részére, úgy a kiküldött nyilatkozatot kitöltve, aláírva személyesen benyújtani szíveskedjen.

2022. június 10. (péntek) napjáig

Czuczor Péterné intézményvezetőhöz (3351 Verpelét, Kastély út 8. )!

 

A határidőn túl leadott igényléseket az adott szünetre már nem tudjuk figyelembe venni!

Határidő elmulasztása jogvesztő!

Verpelét, 2022. május 26.

Kiszály Mária sk.

 jegyző

Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Látogató! Kedves Érdeklődő!

“Szeretettel köszöntöm Verpelét város honlapján, a bor és nóta falujában!”

Köszönöm, hogy érdeklődik városunk iránt, köszönöm, hogy megtisztel figyelmével. Jó szívvel ajánlom Internetes oldalainkat, amelyeken igyekeztünk bemutatni minden olyan információt, lehetőséget, látnivalót, amelyet fontosnak véltünk tudatni a világgal, benne Önnel is.

Bővebben

Kapcsolat

Polgármesteri Hivatal

3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 73.

 

Ügyfélfogadás

Hétfő Nincs ügyfélfogadás
Kedd 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Szerda Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Péntek 7.30-13.30

 

Telefonszámok

Titkárság +36 36 559 300
Polgármester +36 36 559 302
Jegyző +36 36 559 301
Gyermekjóléti
szolgálat
+36 36 559 312
Alapellátási Központ
(idősek otthona)
+36 36 359 129

 

Közérdekű telefonszámok

Mentők 104
Tűzoltók 105
Rendőrség 107

 

Polgári Védelem – Körzeti megbízottak

Vancsó Zoltán r. zls. (20) 776 8085
Bóka László r. ftörm. (20) 534 1343

 

AGRIA Ügyelet

tel: 06-36-314-104

Keresés

©2023 Verpelét Város

Keresés