A gyászoló család értesíti a rokonokat, ismerősöket és a város lakosságát, hogy Petrény Józsefné született: Kiss Julianna temetése december 6-án szerdán délután 14:00 órakor lesz a Verpeléti temetői ravatalozóból, a gyászmise előtte 13:00 órakor lesz a Verpeléti Római Katolikus Templomban |AZ EGÉSZ EGÉSZSÉGHÁZ TERÜLETÉN KÖTELEZŐ A MASZK HASZNÁLATA! A FELNŐTT HÁZIORVOSI, FOGORVOSI ÉS A GYERMEKORVOSI RENDELŐBEN IS!

Helyi Választási Iroda

Verpelét

KÖZLEMÉNY

 Az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak köréről szóló 9/2016.(VI.28.) IM rendelet 10.§ (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, mely szerit a HVI közleményt ad ki a szavazás helyéről és idejéről, a szavazás módjáról, az alábbiakban tájékoztatom a választópolgárokat:

 Magyarország Köztársasági Elnöke 233/2016. (VII.5.) KE határozatában kitűzte az Országgyűlés által elrendelt országos népszavazást. A szavazás napja: 2016. október 2.

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

 A választópolgárok az alábbi kérdésről dönthetnek: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

 Az országos népszavazáson választójoggal rendelkezik minden nagykorú magyar állampolgár.

A Magyarországon lakcímmel rendelkező személyek a lakóhelyük – annak hiányában tartózkodási helyük – címe szerinti szavazókör szavazóhelyiségében élhetnek választójogukkal.

Aki a szavazás napján a lakcímétől eltérő magyarországi településen (budapesti kerületben) tartózkodik, átjelentkezési kérelme alapján az általa megjelölt településnek (budapesti kerületnek) az átjelentkezéssel szavazók fogadására kijelölt szavazóhelyiségében szavazhat. Átjelentkezési kérelem legkésőbb a szavazást megelőző péntek 16 óráig nyújtható be.(2016.szeptember 30.)

Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe, és a külképviselet helyiségében szavazhat. A felvételt legkésőbb a szavazást megelőző nyolcadik napon kell kérnie a külképviseleti névjegyzékbe. (2016. szeptember 24. 16.00 óráig)

Aki mozgásában egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása miatt gátolt, mozgóurnát igényelhet a lakcíme szerinti szavazókör területén található címre. Amennyiben a lakcíme szerinti szavazókörön kívüli címre igényel mozgóurnát a polgár, előbb átjelentkezési kérelmet kell benyújtania.

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel, vagy 2016. október 2-án, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok választójogukat – sikeres regisztrációt követően – levélszavazás útján gyakorolják, amellyel kapcsolatosan átjelentkezési-, külképviseleti- vagy mozgóurna-kérelem nem nyújtható be.

A fenti kérelmek benyújthatók személyesen (a választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi választási irodában vagy a bejelentett tartózkodási hely szerinti helyi választási irodában), levélben (a választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi választási irodában, a www.valasztas.hu honlapon vagy – ügyfélkapus regisztráció esetén – a www.magyarorszag.hu honlapon.

  • A szavazóhelyiségben a választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját.
  • A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapot, az átvételt aláírással igazolja.
  • Szavazni az „Igen” vagy a „Nem” melletti körbe írt, két egymás metsző vonallal (pl. X vagy +) lehet.

 

Verpeléten az alábbi szavazókörök működnek a szavazás napján:

001     Óvoda                                      Verpelét, Petőfi Sándor u. 17.

002     Gyermekjóléti Szolgálat                Verpelét, Kossuth L. u. 73.

003     Varsányi Pincészet Iroda              Verpelét, Dózsa Gy. u. 3.

004     Petőfi S.Közösségi Ház és K.         Verpelét, Kastély u. 8.

 

Feldebrőn az alábbi szavazókör működik a szavazás napján:

001     Községi Könyvtár                        Feldebrő, Kossuth L. u. 28.

 

Tarnaszentmárián az alábbi szavazókör működik a szavazás napján:

001     Társadalmi Klub                          Tarnaszentmária, Vári u.. 4.

A szavazókörök körzetleíró listája megtekinthető a www.verpelet.hu , www.tarnaszentmaria.hu, www.feldebro.hu weboldalakon a „Népszavazás 2016” menü alatt.

 

Verpelét, 2016. augusztus 31.

Kiszály Mária

HVI vezető

 

Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Látogató! Kedves Érdeklődő!

“Szeretettel köszöntöm Verpelét város honlapján, a bor és nóta falujában!”

Köszönöm, hogy érdeklődik városunk iránt, köszönöm, hogy megtisztel figyelmével. Jó szívvel ajánlom Internetes oldalainkat, amelyeken igyekeztünk bemutatni minden olyan információt, lehetőséget, látnivalót, amelyet fontosnak véltünk tudatni a világgal, benne Önnel is.

Bővebben

Kapcsolat

Polgármesteri Hivatal

3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 73.

 

Ügyfélfogadás

Hétfő Nincs ügyfélfogadás
Kedd 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Szerda Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Péntek 7.30-13.30

 

Telefonszámok

Titkárság +36 36 559 300
Polgármester +36 36 559 302
Jegyző +36 36 559 301
Gyermekjóléti
szolgálat
+36 36 559 304
Alapellátási Központ
(idősek otthona)
+36 36 359 129

 

Közérdekű telefonszámok

Mentők 104
Tűzoltók 105
Rendőrség 107

 

Polgári Védelem – Körzeti megbízottak

Vancsó Zoltán r. zls. (20) 776 8085
Bóka László r. ftörm. (20) 534 1343

 

AGRIA Ügyelet

tel: 06-36-314-104

Keresés

©2023 Verpelét Város

Keresés