A gyászoló család hálás szívvel mond köszönetet mind azoknak, akik Horváth Gyuláné született: Farkas Margit temetésén részt vettek, fájdalmukban osztoztak. |A gyászoló család hálás szívvel mond köszönetet mind azoknak, akik Csór Miklósné született: Csank Magdolna temetésén részt vettek, fájdalmukban osztoztak. |dr Kertész Gábor fogorvos értesíti a lakosságot, hogy június 19. szerdai rendelés június 21-én pénteken 8-tól 9.30-ig lesz megtartva. |AZ EGÉSZ EGÉSZSÉGHÁZ TERÜLETÉN KÖTELEZŐ A MASZK HASZNÁLATA! A FELNŐTT HÁZIORVOSI, FOGORVOSI ÉS A GYERMEKORVOSI RENDELŐBEN IS!

Tájékoztató a tavaszi szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéről

A Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal – a szünidei gyermekétkeztetés keretében – ingyenes déli meleg főétkezést biztosít a szülő/törvényes képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

A szünidei gyermekétkeztetést a települési önkormányzat a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott tavaszi szünet időtartamra eső, valamennyi munkanapokon szervezi meg. Fentiekre való tekintettel, az óvodaköteles gyermekek, kizárólag az óvoda zárva tartásának idején jogosultak a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére.

A tavaszi szünetben 2 munkanapon kérhető az ellátás: 2022. április 14. (csütörtök) és 2022. április 19. (kedd).

A jogosultak részére a Hivatal személyre szóló tértivevényes levélben értesíti az ingyenes étkezésre jogosult gyermekek törvényes képviselőjét.

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőt/Törvényes Képviselőt, hogy amennyiben a szünidei gyermekétkeztetést a tavaszi szünet ideje alatt igénybe kívánja venni gyermeke(i) részére, úgy a kiküldött nyilatkozatot kitöltve, aláírva személyesen benyújtani szíveskedjen.

2022. április 8. (péntek) napjáig

Czuczor Péterné intézményvezetőhöz (3351 Verpelét, Kastély út 8.)!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a határidőn túl leadott igényléseket a tavaszi szünetre már nem tudjuk figyelembe venni!

 Verpelét, 2022. március 18.                                                   

Kiszály Mária s.k.

jegyző         

Polgármesteri köszöntő

polg

Tisztelt Látogató! Kedves Érdeklődő!

“Szeretettel köszöntöm Verpelét város honlapján, a bor és nóta falujában!”

Köszönöm, hogy érdeklődik városunk iránt, köszönöm, hogy megtisztel figyelmével. Jó szívvel ajánlom Internetes oldalainkat, amelyeken igyekeztünk bemutatni minden olyan információt, lehetőséget, látnivalót, amelyet fontosnak véltünk tudatni a világgal, benne Önnel is.

Bővebben

Kapcsolat

Polgármesteri Hivatal

3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 73.

 

Ügyfélfogadás

Hétfő Nincs ügyfélfogadás
Kedd 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Szerda Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Péntek 7.30-13.30

 

Telefonszámok

Titkárság +36 36 559 300
Polgármester +36 36 559 302
Jegyző +36 36 559 301
Gyermekjóléti
szolgálat
+36 36 559 304
Alapellátási Központ
(idősek otthona)
+36 36 359 129

 

Közérdekű telefonszámok

Mentők 104
Tűzoltók 105
Rendőrség 107

 

Polgári Védelem – Körzeti megbízottak

Linkecs Patrik (70) 974 4020
Szabó Péter (70) 632 2973

 

AGRIA Ügyelet

tel: 06-36-314-104

Keresés

©2024 Verpelét Város

Keresés