Tisztelt Lakosság! A Bezerédi úton találtak egy női nyakláncot. A tulajdonosa a hivatalban átveheti. Farkas Sándor polgármester |AZ EGÉSZ EGÉSZSÉGHÁZ TERÜLETÉN KÖTELEZŐ A MASZK HASZNÁLATA! A FELNŐTT HÁZIORVOSI, FOGORVOSI ÉS A GYERMEKORVOSI RENDELŐBEN IS!

Verpelét Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról szóló 10/2021.(X.28.) önkormányzati rendeletében meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt.

Települési támogatás formái

I. Pénzbeli települési támogatás formái:

1) Rendkívüli települési támogatás:

Rendkívüli települési támogatásra jogosult, aki a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, különösen: akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások esetén anyagi segítségre szorulnak. A Bizottság támogatást állapít meg annak az egyedülállónak, akinek az egy főre jutó jövedelme a szociális vetítési alap összegének 200 %-át nem éri el, vagy akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a szociális vetítési alap összegének 170%-át.

A rendkívüli települési támogatás megállapításának módja: az eljárás kérelemre indul, az erre rendszeresített formanyomtatványon, a csatolandó mellékletekkel együtt.

 

2) Települési támogatás elemi kár elhárításához:

Elemi kárra tekintettel települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a bekövetkezett elemi károk (a tűz, robbanás, vihar, viharon kívüli egyéb elemi kár, földcsuszamlás, talajsüllyedés, földrengés, árvíz miatt) létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

A települési támogatás megállapításának módja: az eljárás kérelemre indul, az erre rendszeresített formanyomtatványon, a csatolandó mellékletekkel együtt.

 

3) Települési temetési támogatás:

Települési temetési támogatásra jogosult az a személy, aki az elhalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének tízszeresét.

A települési temetési megállapításának módja: az eljárás kérelemre indul, az erre rendszeresített formanyomtatványon, a csatolandó mellékletekkel együtt.

 

4) Települési iskoláztatási támogatás:

A Bizottság évi egy alkalommal a tanév kezdetét megelőzően iskolakezdési támogatást állapít meg a középiskola, főiskola és egyetem nappali iskolarendszerű oktatásában részesülő verpeléti állandó lakóhelyű gyermek, fiatal felnőtt iskoláztatási költségeihez feltéve, ha a tanuló /hallgató családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének tízszeresét.

Az iskolakezdési támogatás megállapításának módja: az eljárás kérelemre indul, az erre rendszeresített formanyomtatványon, a csatolandó mellékletekkel együtt. A támogatás iránti igényt minden év szeptember 1. – október 31. napjáig lehet benyújtani, melynek elmulasztása jogvesztő!

 

5)Tehetséggondozási támogatás:

A Bizottság tehetséggondozási támogatást állapít meg azon a Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola (a továbbiakban: Iskola) tanulói részére, aki az iskola által kiállított igazolás alapján 4,5 tanulmányi átlagot vagy azt meghaladó eredményt értek el feltéve, hogy a tanuló családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének tízszeresét.

A tehetséggondozási támogatás megállapításának módja: az eljárás kérelemre indul, az erre rendszeresített formanyomtatványon, a csatolandó mellékletekkel együtt. Az iskola minden év június 30-ig adja ki a tehetséggondozási támogatásra jogosító igazolást az arra jogosult tanuló részére. A tehetséggondozási támogatás iránti igényt minden év július 31. napjáig lehet benyújtani, melynek elmulasztása jogvesztő!

II. Természetben nyújtott támogatás formái:

1) Füzetcsomag biztosítása:

A Bizottság füzetcsomagot biztosítására támogatást állapít meg azon verpeléti lakóhellyel rendelkező tanulók részére, akik tanulmányaikat az Iskola első évfolyamán kezdik meg feltéve, hogy a tanuló családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének tízszeresét.

A füzetcsomag biztosítása megállapításának módja: az eljárás kérelemre indul, az erre rendszeresített formanyomtatványon, a csatolandó mellékletekkel együtt. A támogatási igény benyújtására minden év július 15-től augusztus 15-ig van lehetőség. A határidő elmulasztása jogvesztő!

 

2) Köztemetés:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 48.§-a szerint a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete – a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha

 a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

 b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

 

3) Települési gyógyszertámogatás:

A Bizottság gyógyszerkiadásokra tekintettel települési gyógyszertámogatást nyújt a szociálisan rászorult azon személyek részére, akik az Szt. 50. § (1) és (2) bekezdés szerinti közgyógyellátásra nem jogosultak, de egészségi állapotuk, diagnosztizált krónikus betegségük miatt rendszeres gyógyszerszedésre szorulnak.

A települési gyógyszertámogatás természetben nyújtott rendszeres települési támogatás, mely 6 hónapra állapítható meg. Kérelmet évente két alkalommal lehet benyújtani.

A települési gyógyszertámogatás megállapításának módja: az eljárás kérelemre indul, az erre rendszeresített formanyomtatványon, a csatolandó mellékletekkel együtt.

 

4) Települési lakásfenntartási támogatás:

Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a kérelmező, ahol a háztartásban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona és teljesülnek az e rendeletben meghatározott egyéb feltételek.

A települési lakásfenntartási megállapításának módja: az eljárás kérelemre indul, az erre rendszeresített formanyomtatványon, a csatolandó mellékletekkel együtt.

 

Vonatkozó jogszabályok:

  1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény;
  1. Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL törvény;
  2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet;
  3. Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatásokról szóló 10/2021.(X.28.) önkormányzati rendelet

Polgármesteri köszöntő

polg

Tisztelt Látogató! Kedves Érdeklődő!

“Szeretettel köszöntöm Verpelét város honlapján, a bor és nóta falujában!”

Köszönöm, hogy érdeklődik városunk iránt, köszönöm, hogy megtisztel figyelmével. Jó szívvel ajánlom Internetes oldalainkat, amelyeken igyekeztünk bemutatni minden olyan információt, lehetőséget, látnivalót, amelyet fontosnak véltünk tudatni a világgal, benne Önnel is.

Bővebben

Kapcsolat

Polgármesteri Hivatal

3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 73.

 

Ügyfélfogadás

Hétfő Nincs ügyfélfogadás
Kedd 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Szerda Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Péntek 7.30-13.30

 

Telefonszámok

Titkárság +36 36 559 300
Polgármester +36 36 559 302
Jegyző +36 36 559 301
Gyermekjóléti
szolgálat
+36 36 559 304
Alapellátási Központ
(idősek otthona)
+36 36 359 129

 

Közérdekű telefonszámok

Mentők 104
Tűzoltók 105
Rendőrség 107

 

Polgári Védelem – Körzeti megbízottak

Linkecs Patrik (70) 974 4020
Szabó Péter (70) 632 2973

 

AGRIA Ügyelet

tel: 06-36-314-104

Keresés

©2024 Verpelét Város

Keresés