A gyászoló család hálás szívvel mond köszönetet mind azoknak, akik Horváth Gyuláné született: Farkas Margit temetésén részt vettek, fájdalmukban osztoztak. |A gyászoló család hálás szívvel mond köszönetet mind azoknak, akik Csór Miklósné született: Csank Magdolna temetésén részt vettek, fájdalmukban osztoztak. |dr Kertész Gábor fogorvos értesíti a lakosságot, hogy június 19. szerdai rendelés június 21-én pénteken 8-tól 9.30-ig lesz megtartva. |AZ EGÉSZ EGÉSZSÉGHÁZ TERÜLETÉN KÖTELEZŐ A MASZK HASZNÁLATA! A FELNŐTT HÁZIORVOSI, FOGORVOSI ÉS A GYERMEKORVOSI RENDELŐBEN IS!

Az Alapszolgáltatási Központ tevékenységeinek köre szinte teljes egészében ellátja gondoskodásával a település egész lakosságát - természetesen korosztályok szerint különböző módokon. Alkalmas arra, hogy a környező településekkel összefogva, szakmai központként működjön. Feladatai közé az alábbi ellátási formák tartoznak: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali intézményi ellátás, gyermekjóléti szolgáltatás, idősek otthona.

Az intézmény székhelyén, a következő ellátások vehetők igénybe: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali intézményi ellátás, idősek otthona. Az intézmény telephelyén található: családsegítés, gyermekjóléti szolgálat. Utóbbi ellátási formák külön szakmai egységként funkcionálnak. A településen minden ellátási forma igénybe vehető. Ellátási megállapodás keretein belül nyújtanak még szolgáltatásokat három szomszédos településen, mégpedig Egerszalókon és Feldebrőn gyermekjóléti szolgáltatást heti nyolc órában, Tarnaszentmárián pedig szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást hétfőtől péntekig, gyermekjóléti szolgáltatást pedig heti nyolc órában.

Az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat az alábbiakban mutatjuk be.

 

Szociális étkeztetés:

Az étkeztetés a leggyakrabban igényelt ellátási forma az idősek részéről, Verpeléten havi átlagban 55 fő veszi igénybe. Az étel a központi konyhán készül, ahonnan az intézmény kifejezetten erre a célra vásárolt autójával kerül kiszállításra. Igény szerint az étel helyben is elfogyasztható, vagy elvitel is lehetséges. E szolgáltatást igénybe vehetik azok, akik a napi egyszeri meleg étkezést önmaguk számára nem képesek biztosítani koruk, vagy egészségi állapotuk miatt. Sokszor az ebéd igénybevétele után dönt arról az idős ember, hogy házi segítségnyújtást, idősek klubját, vagy tartós elhelyezést is szeretne igénybe venni.

 

Házi segítségnyújtás:

A házi segítségnyújtás igen népszerű gondozási forma a településen. Az igénybevevő szükségleteinek megfelelően biztosítják az ellátott háztartásában az önálló életvitel fenntartását. Házi segítségnyújtás keretein belül gondoskodnak azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására nem, vagy csak segítséggel képesek, róluk nem gondoskodnak, vagy intézményi elhelyezésre várnak. Napi kapcsolatot tartanak továbbá a községben tevékenykedő egészségügyi ellátást nyújtókkal, az intézményi jelzőrendszer hatékony segítői a két háziorvos és az asszisztensek.

 

A házi szociális gondozók feladatai e tevékenység körében:

 • Segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása az ellátást igénybe vevővel;
 • Alapvető ápolási és gondozási feladatok ellátása;
 • Segítség a személyi higiénia megtartásában;
 • Közreműködik a háztartás vitelében;
 • Segíti a kapcsolat fenntartását a hozzátartozókkal és a környezettel;
 • Megelőzi a krízishelyzetet, valamint segít kezelni a már kialakult krízist;
 • A házi szociális gondozó minden ellátott számára személyre szóló gondozási-ápolási tervet készít, valamint naponta gondozási naplót vezet.

 

Nappali intézményi ellátás:

Az idősek klubja az ellátást igénybe vevők részére szervez szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő, a napi élettevékenységet segítő közösségi szolgáltatásokat. Az ellátási forma nyitott, tehát lehetőséget biztosítanak arra, hogy az ellátást igénybe nem vevők is információt, tanácsadást, segítséget kérjenek.

 

Az idősek klubja:

Az idősek klubja napközbeni ellátás céljára szolgál. Feladatai közé tartozik:

 • Igény szerinti étkeztetés, amelyből naponta egyszer a főétkezés meleg étel;
 • Szabadidős programok szervezése;
 • Szükség szerint egészségügyi alap- és szakellátáshoz való hozzájutás segítése;
 • Hivatalos ügyek intézésének segítése;
 • Hozzátartozókkal, környezettel való kapcsolatok ápolása;
 • Életvitelre vonatkozó tanácsadás;
 • Életvezetés segítése;
 • Mentálhigiénés szolgáltatások, tanácsadás.

 

Az idősek klubjának ellátottai közös helyiségekként használják a társalgót, étkezőt és mosdókat az idősek otthona ellátottaival, általában közösen vesznek részt a szervezett programokon is.  

A gyermekjóléti szolgálat szakemberei nagy hatékonysággal végzik munkájukat, szerencsére ritkán fordul elő a településen, hogy a gyermeket ki kell emelni a családból. 

 

Idősek otthona:

Az idősek otthona 1992 júliusától üzemel, a részleg tíz fő ellátására alkalmas. A szociális törvény besorolása szerint ápolást, gondozást nyújtó intézmény, amely szállást biztosító idősek klubja volt. Az idősek otthona ellátási forma a települési önkormányzat részéről nem kötelezően vállalt ellátás. Az épületben a lakószobák két fő elhelyezésére alkalmasak. Minden szobában található mosdó, minden ellátott rendelkezik saját, zárható szekrénnyel.

 

Az idősek otthonában biztosított:

 • Állandó, 24 órás gondozói felügyelet;
 • Folyamatos egészségügyi ellátás;
 • Közösségi együttlétre alkalmas helyiség;
 • Ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás;
 • Ruházat és textília mosása, javítása;
 • Napi háromszori étkezés, amelyből a főétkezés igény szerint diétás is lehet;
 • Szervezett programok, melyet az idősek klubja ellátottaival közösen vesznek igénybe.

 

Az intézmény jó kapcsolatot ápol a helyi hitélet képviselőjével, a plébános havonta egyszer, de igény szerint gyakrabban is meglátogatja az ellátottakat. A helyi Karitaász tagjai rendszeresen járnak az ellátottakhoz, közös programokon vesznek részt. A fenntartó a helyi szociális szolgáltatástervezési koncepciójában elérendő célként határozta meg az intézmény bővítését. A tíz fő elhelyezésére alkalmas idősek otthonát szeretnék a későbbiekben ötven fő ellátására alkalmassá tenni. Nyertes pályázat esetén nemcsak Verpelét, de a környező községek időseit is el tudnák majd látni.

 

Alapszolgáltatási Központ

Fenntartó: Verpelét Város Önkormányzata
Kijelentkezés 10:00 óráig
Cím: 3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 73.
Nyitva tartás Hétfő-Vasárnap 0-24:00
Telefonszám +36 36 359 129

Polgármesteri köszöntő

polg

Tisztelt Látogató! Kedves Érdeklődő!

“Szeretettel köszöntöm Verpelét város honlapján, a bor és nóta falujában!”

Köszönöm, hogy érdeklődik városunk iránt, köszönöm, hogy megtisztel figyelmével. Jó szívvel ajánlom Internetes oldalainkat, amelyeken igyekeztünk bemutatni minden olyan információt, lehetőséget, látnivalót, amelyet fontosnak véltünk tudatni a világgal, benne Önnel is.

Bővebben

Kapcsolat

Polgármesteri Hivatal

3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 73.

 

Ügyfélfogadás

Hétfő Nincs ügyfélfogadás
Kedd 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Szerda Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Péntek 7.30-13.30

 

Telefonszámok

Titkárság +36 36 559 300
Polgármester +36 36 559 302
Jegyző +36 36 559 301
Gyermekjóléti
szolgálat
+36 36 559 304
Alapellátási Központ
(idősek otthona)
+36 36 359 129

 

Közérdekű telefonszámok

Mentők 104
Tűzoltók 105
Rendőrség 107

 

Polgári Védelem – Körzeti megbízottak

Linkecs Patrik (70) 974 4020
Szabó Péter (70) 632 2973

 

AGRIA Ügyelet

tel: 06-36-314-104

Keresés

©2024 Verpelét Város

Keresés