dr Kertész Gábor fogorvos értesíti a lakosságot, hogy május 22. szerdai rendelés május 24-én pénteken 8-tól 9.30-ig lesz megtartva. |Elektronikus levelezési cím egyeztetés. A Verpeléti Hegyközség értesíti a helyközségi tagokat, hogy adategyeztetés céljából küldjenek elektronikus levelet a foczeny.andras@hnt.hu e-mail címre, vagy személyesen ügyfélfogadási időben a hegyközségi irodában. |AZ EGÉSZ EGÉSZSÉGHÁZ TERÜLETÉN KÖTELEZŐ A MASZK HASZNÁLATA! A FELNŐTT HÁZIORVOSI, FOGORVOSI ÉS A GYERMEKORVOSI RENDELŐBEN IS!

A nagyközség igazgatási területe 5318 ha, ebből 277 ha jelenleg a belterület és a fennmaradó 5044 ha a külterület. Verpelét északon Recsk, Sirok, Tarnaszentmária, keleten Egerszólát, délen Vécs és Feldebrő, nyugaton Kisnána igazgatási területével határos. A természetes nyugati határa Tarnóca‐patak völgye, míg keleten 1-2 km-re túlnyúlik a Kígyós-patak völgyén. A patak egy felduzzasztott szakaszán létesítették a Verpeléti horgásztavat.

A jelenlegi tendenciákat figyelembe véve a jövőben a külterületek a fejlesztési igényeknek megfelelően vonhatóak belterületbe, így az kb. 317 ha-ra módosul, a település délkeleti részén 15, teljes körűen közművesített telek kialakítása van folyamatban. Verpelét fejlődésének irányát és határait nyugaton a Tarna-patak, a vasútvonal, illetve a tervezett Tarna-völgyi út korlátozza. Észak felé a völgy nyitott, mélyfekvésű. A település keleti részén már szinte a gerincig nyúlik a beépítés. Délnyugaton a temető, a szeméttelep és gazdasági területek vannak. Délkeleten a térségre jellemző szőlőültetvények egészen a belterületig nyúlnak. A település jövőbeli fejlődése szempontjából itt találhatóak a beépítésre legalkalmasabb területek. Verpelét a Tarna bal partján épült. A település magja a patak szabályozás előtti kanyarulatait követő főút környéke, valamint a templom mellé rendeződött halmazos településrész. A régebbi falurészekre a táblatelek jellemző, amelyeket a későbbiekben tovább osztottak. A központi övezet alapvetően lakó‐, igazgatási, oktatási, szociális funkciókat tölt be. A gazdasági jellegű területek zömmel mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, helyileg nem koncentráltan a külterületen helyezkednek el. Az intézmények többsége a főút mellett, a központi Szabadság tér környezetében találhatók. Az oktatási, művelődési létesítmények a volt Sztáray-kastély területén és a két központot összekötő út mellett épültek.

A főúttal párhuzamosan kialakult újabb utca kétszeres ipszilon-elágazásától északra és keletre a domboldal rétegvonalaival közel párhuzamos utcák vezetnek. A vasútvonal megépítése után épült be a Tarna keleti partja és a vasútállomás közötti terület. Az újabb lakótelepek a település keleti részén, az Eger felé vezető úttól északra és délre alakultak ki. Szalagtelkek a jellemzőek, ahol általános az oldalhatáron álló beépítés. Az 1980-as évek első felében 25 db, 1986-ban 39 db, 1990-ben 10 db, míg jelenleg 20 db építési telek kialakítása van folyamatban, további igény esetén hozzávetőlegesen 80-100 db jelölhető ki és értékesíthető még a településen. Verpelét hagyományosan mezőgazdasági település, a gazdaságának meghatározó ágazata aszőlaq őtermesztés és a borászat. Így a gazdasági funkciót betöltő területek az egykori TSZ központ és a malom területén, míg külterületen a vasútállomás környékén és a volt majorban alakultak ki. A település belterületén meglévő gazdasági területek kereskedelmi-szolgáltató funkciót töltenek be. A gazdasági területek fejlesztése az északi közlekedési csomóponthoz és a volt honvédségi területhez kapcsolódóan, valamint belterülettől délre, Feldebrő irányába történhet, ahol a volt mezőgazdasági majorok helyezkednek el. Mezőgazdasági célból hasznosítható a felújításra váró Irma tanya és a Jakab-dombi tanya, mindkettő esetében biztosítható az 500 m szélességű védőterület. Mindkét telep idegenforgalmi funkcióra is átalakítható, a környezetvédelmi és a közegészségügyi előírások betartására figyelemmel. Az idegenforgalmi területek jelenleg elszórtan helyezkednek el.

A Verpeléti víztározó és környéke az infrastruktúra kiépítése után alkalmassá tehető szálláshely fejlesztések helyszínének. További fejlesztési potenciált hordoz magában a vadászturizmus. A vadásztársaság az erdő és mezőgazdasági területek tulajdonosaival kötött szerződés alapján vehetik igénybe a fenti területeket vadgazdálkodásra és vadásztatásra. Ez utóbbi két tevékenység építéssel járó fejlesztéseket nem igényel. A volt homokbánya − jelenleg különleges terület − és környezete rekultiváció után alkalmassá tehető szabadidőparknak, rekreációs területnek. A település zöldfelületi rendszerét részben a közterületi zöldterületek, részben egyéb zöldfelületek (intézmény és magánkertek, erdők, erdősávok és hálózati elemek alkotják (út- és víz-folyások menti fásítások). A meglévő belterületi zöldfelületek – 8817 m2 –, elsősorban a közparkok rendezésre (zöldfelületi és funkcionális fejlesztés), revitalizálásra szorulnak. Kimagasló a zöldterületi értéke az iskola előtti parknak – 6083 m2 –, a 2494 m2-es Petőfi parknak és a Polgármesteri Hivatal előtti 240 m2-es parknak. Az iskola előtti parkban nagyon sok fa és cserjefaj található, kisebb arborétum jellegű, amely 1985-ben került telepítésre sétautak kialakításával.

A Petőfi parkban található Petőfi Sándor mellszobra, a március 15-ei ünnepségeket tarja itt az önkormányzat. 2007-ben az 1956-os események emlékére szobrot avattak fel, valamint itt található az a szökőkút is, amelyet a Millenniumra építetett az önkormányzat. A Polgármesteri Hivatal előtt millenniumi kopjafa és a magyar, valamint a község zászlói vannak felállítva. A közparkok területét a lakosság igényeinek megfelelően − pihenőkert, játszó- és sportkert, díszkert, berendezések, úthálózat − kívánják megújítani. Verpelét közigazgatási területének északnyugati részén nagyobb összefüggő, továbbá az északi és a keleti településrészen további kisebb szétszórt elhelyezkedésű erdőterületek találhatóak. Új erdősítésre kisebb, jelenleg mezőgazdasági területek javasoltak. Az erdőterületek bővítése javasolt az erős lejtésű domboldalakon, az ökológiai hálózathoz tartozó meredek területeken, valamint a belterület határán és az üdülésre hasznosított horgásztó környezetében. Tájfásítás javasolt a közutak és vízfolyások menti területsávokban.

Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Látogató! Kedves Érdeklődő!

“Szeretettel köszöntöm Verpelét város honlapján, a bor és nóta falujában!”

Köszönöm, hogy érdeklődik városunk iránt, köszönöm, hogy megtisztel figyelmével. Jó szívvel ajánlom Internetes oldalainkat, amelyeken igyekeztünk bemutatni minden olyan információt, lehetőséget, látnivalót, amelyet fontosnak véltünk tudatni a világgal, benne Önnel is.

Bővebben

Kapcsolat

Polgármesteri Hivatal

3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 73.

 

Ügyfélfogadás

Hétfő Nincs ügyfélfogadás
Kedd 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Szerda Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Péntek 7.30-13.30

 

Telefonszámok

Titkárság +36 36 559 300
Polgármester +36 36 559 302
Jegyző +36 36 559 301
Gyermekjóléti
szolgálat
+36 36 559 304
Alapellátási Központ
(idősek otthona)
+36 36 359 129

 

Közérdekű telefonszámok

Mentők 104
Tűzoltók 105
Rendőrség 107

 

Polgári Védelem – Körzeti megbízottak

Linkecs Patrik (70) 974 4020
Szabó Péter (70) 632 2973

 

AGRIA Ügyelet

tel: 06-36-314-104

Keresés

©2024 Verpelét Város

Keresés