Tisztelt Lakosság! A Bezerédi úton találtak egy női nyakláncot. A tulajdonosa a hivatalban átveheti. Farkas Sándor polgármester |AZ EGÉSZ EGÉSZSÉGHÁZ TERÜLETÉN KÖTELEZŐ A MASZK HASZNÁLATA! A FELNŐTT HÁZIORVOSI, FOGORVOSI ÉS A GYERMEKORVOSI RENDELŐBEN IS!

Szünidei gyermekétkeztetés

Tisztelt Szülő(k) /Törvényes Képviselő(k)!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

Az összes szünidei gyermekétkeztetést formanyomtatványon lehet igényelni és a nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes ebédet.

A Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal személyre szóló tértivevényes levélben megküldi a szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványt az ingyenes étkezésre jogosult gyermekek törvényes képviselőjének.

A nyomtatvány kitöltésében a Verpeléti Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai segítséget nyújtanak. A kitöltött nyilatkozatokat Czuczor Péterné intézményvezetőhöz (3351 Verpelét, Kastély út 8. ) kell visszajuttatni.

Minden szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét (a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállása). Ha a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt fennáll, a gyermek jogosult lesz az ingyenes étkezésre.

A szünidei gyermekétkeztetést Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon, és a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási szünet időtartama alatt, valamint az ezen időtartamra eső a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon szervezi meg.

Az ebédet kizárólag a jogosult gyermek, vagy szülője/törvényes képviselője – akadályoztatásuk esetén meghatalmazottja – viheti el, mely érvényes minden szünidei gyermekétkeztetésre.

A szünidei gyermekékeztetés során, ha az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek előre látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a részére biztosított étel elvitele a szülő számára lehetővé válik. Elszállítás esetén névvel ellátott csereételhordót biztosítani szükséges.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy az igénylőlap kitöltésekor szíveskedjenek ellenőrizni a gyermek/ek vonatkozásában – határozattal – megállapított hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet időtartamát. Amennyiben annak időtartama lejárt, kérem, gondoskodjanak az új kérelem benyújtásáról!

A határidőn túl leadott igényléseket az adott szünetre már nem tudjuk figyelembe venni!

Határidő elmulasztása jogvesztő!

Polgármesteri köszöntő

polg

Tisztelt Látogató! Kedves Érdeklődő!

“Szeretettel köszöntöm Verpelét város honlapján, a bor és nóta falujában!”

Köszönöm, hogy érdeklődik városunk iránt, köszönöm, hogy megtisztel figyelmével. Jó szívvel ajánlom Internetes oldalainkat, amelyeken igyekeztünk bemutatni minden olyan információt, lehetőséget, látnivalót, amelyet fontosnak véltünk tudatni a világgal, benne Önnel is.

Bővebben

Kapcsolat

Polgármesteri Hivatal

3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 73.

 

Ügyfélfogadás

Hétfő Nincs ügyfélfogadás
Kedd 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Szerda Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Péntek 7.30-13.30

 

Telefonszámok

Titkárság +36 36 559 300
Polgármester +36 36 559 302
Jegyző +36 36 559 301
Gyermekjóléti
szolgálat
+36 36 559 304
Alapellátási Központ
(idősek otthona)
+36 36 359 129

 

Közérdekű telefonszámok

Mentők 104
Tűzoltók 105
Rendőrség 107

 

Polgári Védelem – Körzeti megbízottak

Linkecs Patrik (70) 974 4020
Szabó Péter (70) 632 2973

 

AGRIA Ügyelet

tel: 06-36-314-104

Keresés

©2024 Verpelét Város

Keresés